Presentation

Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne avsett för icke-jurister och undervisningen vänder sig till ekonomer, administratörer och andra personer med behov av juridiska kunskaper. I ämnet handelsrätt ingår främst företagsrelaterade rättsområden, d v s sådana som berör företagens situation i samhället och sådana som reglerar nationell och internationell handel. Ämnet handelsrätt innebär ett annat metodologiskt betraktelsesätt än traditionell rättsdogmatik där målet är konfliktlösning, nämligen en metod som möjliggör en friare analys med ambitionen att beskriva strategier och rättsliga konsekvenser av olika handlingsalternativ.

Institutionen ger både baskurser och fortsättningskurser. Baskurserna är Handelsrättslig översiktskurs, (HÖK), Förvaltningsrättslig översiktskurs, (FÖK), Fastighetsrätt för samhällsplanerare samt Allmän rättskunskap och arbetsrätt. Samtliga baskurser är på 15 hp. Fortsättningskurserna Beskattningsrätt, Bolags- och obeståndsrätt, Arbetsrätt II samt Marknad och avtal är också på 15 hp.

Med fortsättningskursen Handelsrätt C,30 hp, ges möjligheten att avlägga kandidatexamen med handelsrätt som huvudämne.

De kurser som ges inom grundutbildningen vid institutionen kan både ansökas som fristående kurser och som valbara kurser inom utbildningsprogrammen vid universitet.